วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆังและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

001.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
006.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here