วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯและพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01e204cceeb34c651d.jpg
0274b02b70b787d805.jpg
03e732aec12562bd8c.jpg
0460042c698a10dee0.jpg
05968950a46801afe6.jpg
0631dd20a88da8bb6e.jpg
0720095524a258cd87.jpg
08d1a700965fe7bd85.jpg
090e67ee241f19c926.jpg
1001f6e1f69aac03cf.jpg
1143d7c4c7abc13fb4.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here