วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
0215c036242bef3978.jpg
03351b929833a161b9.jpg
04790c5349b8866d9b.jpg
05454aff367e3ca860.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here