วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here