เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายภารกิจให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่และบริการหน่วยปฐมพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจะออกบริการฯระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ / มารดาและทารกแรกเกิด ๐-๖ เดือน ทั้ง ๓๔ ชุมชน

017b6117598c0aceff.jpg
025a751800306d5413.jpg
036e54f9dd99160e73.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here