เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งาน งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับชุมชนฯ ๓๔ ชุมชน โดยการตัดหญ้าตามบริเวณไหล่ทาง ตามตรอกซอกซอย รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนทำเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร มา ณ โอกาสนี้

016f8f236908fdb12f.jpg

037d553f7560c776e1.jpg
044e9d3d5702f4e98b.jpg
0531cf44ac72c01ebf.jpg
06.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here