วันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

0237779c81616a9243.jpg
034df897c9080564a1.jpg
045f3fa10d8a0d64f6.jpg
050fb8a3c7ffb67bf6.jpg
06875e48eaca665d1a.jpg
074647ee919e6cbc45.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here