วันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงและการประกวดมิสอินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประมวลภาพ วันที่ ๑๒-๑๓ เม.ย.2562 การประกวดมิสอินโดจีน)

026a7501c72fe98557.jpg
03ed0d3df0b40d1841.jpg
04470a59fee9d7aabc.jpg
050f6b69f8ec3dbf6b.jpg
06ed35e7b36f8d8cb0.jpg
0724902cf275847959.jpg
081f0e6cae64acd7c0.jpg
0981ec1e16bfe8e41f.jpg
10b2e8009da42352ee.jpg
11639b103b5db9812a.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here