วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

023a4df8de3ec84bac.jpg
037f558cd2ad07351d.jpg
0495e448157fd81823.jpg
057116e670eabceea5.jpg
06779c77cd4446c8de.jpg
0758f5b431108de1b3.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here