วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

01.jpg
03.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here