วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์” ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here