วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

011ca71f12e7ec642f.jpg
02889d1cba21d91199.jpg
0333d5076870bb02c6.jpg
04af751a42041bc74e.jpg
050fd468e24f8fb29a.jpg
064a4e6f862a2e7021.jpg
0750c9e301c5fd50d5.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here