วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here