วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานพิธีชุมนุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี ๒๕๒๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here