วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงวัดป่าศรัทธาธรรม ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย รวมระยะทาง ๕ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งในกิจกรรมการปั่นในครั้งนี้ มีการบำเพ็ญโดยการปล่อยปลา และปลูกต้นไม้

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here