วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดนิรมิต

 
01.jpg
002.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here