วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

 
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
010.png
11.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here