วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงสวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง ๘ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งในกิจกรรมการปั่นในครั้งนี้ มีการบำเพ็ญโดยการปล่อยปลา และปลูกต้นไม้

 01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
007.png
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here