วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

01.jpg
002.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
008.jpg
09.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here