วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาง สุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุดีเปรสชั่น (เชิญติญ) ช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๒ สิงหาคม ๑๕๖๑ จำนวน ๖๒ ครอบครัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

 
01.jpg
02227f1df960b3f0895.png
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here