วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง

 1.jpg
022.png
3.jpg
4.jpg
5.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here