วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ่ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ

 02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
01.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here