วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๐.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิก อปพร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here