วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานประเพณี “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดป่าศิลาวิเวก ชุมชนค่ายลูกเสือ

 02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here