วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงลานกิจกรรมหน้าวัดศรีบุญเรือง ระยะทาง ๘ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน สำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้ง ที่ ๒ จะมีขึ้น ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจะเริ่มจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปสิ้นสุดที่สวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร

 
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here