วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและธำรงความเป็นเอกราชสืบมาถึงปัจจุบัน ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here