11 ม.ค. 62 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร

001.jpg
002.jpg
003.jpg

0444ddd576affc8b61.jpg
056e3d630df2c1b20f.jpg
06276aadbf81957258.jpg
07f510ea00bad87dcb.jpg
08c01b17580f1d8333.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here