วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร (ประมวลภาพ)

019c9e40f3836b2df3.jpg

031225a75dcd8e5d40.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here