วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ฯ และได้นำภาคส่วนราชการเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางสำคัญต่างๆที่ได้กำหนดไว้

01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here