วันที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here