๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธียกเสาเอกศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดคำสายทอง

011a939adc4e6f62a1.jpg
02809e3310b64e74d8.jpg
03f1e06fbdaecadc15.jpg
049e8460d2b8fa88b0.jpg
05469b5742a4aaa7c2.jpg
06df7f6b96b1d79144.jpg
07d7a129fad1397e13.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here