๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่และต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร

 01cba34e24cd3e2419.jpg
024cf15fca759eda87.jpg
036c19bbbab1286f1b.jpg
04d06b838a114553af.jpg
05feded4aee1de9695.jpg
06f5339a6bb0b67a20.jpg
07ee94ae2eeda84313.jpg
08ee893a9793ffaa97.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here