วันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี และนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำ จนท.ฝ่ายป้องกันฯจำนวน ๑๐๐ นายและสมาชิก อปพร.จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณพิธีเปิดงานหน้าแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมนี้ ได้ทำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในโอกาสนี้ด้วย

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here