วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนสุขภาพฯ เป็นประธานเปิดงานตามโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ 6 อ. โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ มุกดาหาร ชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารภาคเอกชน ชมรมTo be number oneโรงเรียนมุกดาหาร ศูนย์เด็กเล็กเขตเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย บู้ท สุขภาพ 6 อ. นิทรรศการการดำเนินงานของชุมชน กว่า 23 บูธ การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำสายทอง to be number one รร มุกดาหาร กลุ่มเสวนา การทำนวัตกรรมหนังยางพิชิตโรค ความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุ ความสำเร็จของภาคชุมชนขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน และการแสดงโชว์พลังออกกำลังกายที่มากมายจากชุมชน เป็นต้น

01.jpg
002.jpg
02.jpg
003.jpg
03.jpg
004.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here