วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 01a82a72ba670e0969.jpg
029bc5bcc230c0b6a3.jpg
038282e91e6fb0d456.jpg
045b55fa557bf95466.jpg
058dbf9d852632bbe6.jpg
0694ef7097040ba2a7.jpg
07960189472765c1aa.jpg
081b4216d7ac79de29.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here