วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองมุกดาหารคัพ ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
นายกเทศมนตรี เป็นเกียรติประธานเปิดการแข่งขัน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชน ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนมุกดาหาร

 
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here