วันที่ 4 ธ.ค.2561 เวลา 14.00 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9 / 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 3

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here