วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here