วันที่ ๒๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น(ระดับเมือง) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

0130112bab995dee1e.jpg
0212ad77a9bdf2042f.jpg
0352dc087bca4e4586.jpg
0471951914590c40d9.jpg
05db0745394a988937.jpg
06c32ecb278c20a925.jpg
07b2c54ff1dd8e5e1e.jpg
084c56ca8fc4e4f994.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here