วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล อปพร.ฯลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก” โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีมงคลเหนือ

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here