วันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๓

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here