วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารตามโครงการเฝ้าระวังพิทักษ์สุขภาพคนในชุมชนจากการบริโภคอาหารในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกัน เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯและคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here