วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ ๗๐ ปี ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร

011824b1a9fd76ad85.jpg
02507e37b86ad7dc1b.jpg
03efcf3a76b613a420.jpg
0475e85bd652d117db.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here