วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้ง ๑๐/ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

015e2a5680b0034f15.jpg
0203cac700e0e12778.jpg
032e34ff6990ddd3aa.jpg
04c97e96f9a0c1b2cd.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here