วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนฯ อสม. หน่วยบริการ องค์กรเอกชน ชมรมต่างๆในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here