๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

01aed670c346bf43d3.jpg
024f496a0b3f83b333.jpg
0336d6600fc8ae8356.jpg
04243ddf78f923a96c.jpg
055db0c21bb8bcbeb1.jpg
0641a38763eb7e7a54.jpg
078a57715fe7cf1c61.jpg
08cb1528ff1b1f0698.jpg
09299df67f120fb60c.jpg
10ebe651b38be36ce6.jpg
11.jpg
12.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here