วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ให้กับเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือยาว และงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา, นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและคณะส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ เวทีกลาง บริเวณลานหน้าท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร

05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here