วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 01ad6567b3d578e11a.jpg
0274c47e44712a270f.jpg
03af26f6a8a96921ea.jpg
04c7d18324ee7c12c5.jpg
05d4426edf9533427e.jpg
06af1adb82f3c6b7ef.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here