วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

011d022889810ca45e.jpg
02bece7d86c65801dc.jpg
0325d25257d5d96d65.jpg
04679fce8651ba718b.jpg
0549e74f4a45790716.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here