วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

012f89ec46548602d7.jpg
0234c408bcda413c27.jpg
03fe003080afb86fe0.jpg
04df80981dbd4fbc3b.jpg
050d8b6034bc8ce829.jpg
06ec2862654945b9fc.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here